หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
ศูนย์รวมใจของชาวบ้านในตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
สาธารณสุขในตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
การศึกษาในตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านในตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชั่วคราว อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ค่ะ
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์ www.banmaisukkasem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทาง
ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
ติดต่อ อบต.บ้านใหม่สุขเกษม : 055-635-213
นายบุญชุบ ลิ้มรส  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
     
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองเอน 3 [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวันเพ็ง ห [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่1 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเสื้อกีฬาสัมพันธ์-2563 [ 6 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
   
 
 
วีดิทัศน์
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 055-635-213 กด 18, 087-520-8197
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แจ้งขอใช้รถกู้ชีพ (EMS) แจ้งตัดต้นไม้/ล้างทำความสะอาดสิ่งสาธารณะประโยชน์
แจ้งขอน้ำอุปโภค/บริโภค แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
     
   
 


ซื้อกระสอบทราย จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างตัดสติ๊กเกอร์ตัดตามตัวอักษร (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้บร (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 15  ตอบ 0  
   
 
 
OTOP
 
ผลิตภัณฑ์
 

ร้านที่นอนลำพึง
 
TRAVEL
 
สถานที่สำคัญ
 

กระท่อมคุณตา
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
 
สท0023.2/ว1143 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1145 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1147 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1148 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2051 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/1142 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/4879 ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1135 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1134 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1125 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1140 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1141 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2566  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1133 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1132 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณด้านสาธารณสุขและแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1131 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว2025 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1123 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1124 เชิญประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
สท 0023.3/ว1121 เชิญเข้าร่วมประชุม คกก.CCTV ระดับจังหวัด  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1122 เรื่อง เชิญประชุม คกก.กลั่นกรองโครงการ ปี 2565 (ขอใช้เงินเหลือจ่าย)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 
อบต.ไกรใน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านสวน การประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.กงไกรลาศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สุขภาพดี ฉบับอารมณ์ดี จัดทำโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [ 29 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กงไกรลาศ การบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก เจ้าหน้าที่กองสาธาฯ ล้างตลาดสดเทศบาลฯ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการพ่นน้ำยาแบบฝอยละลองป้องกันโร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภา [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย ออกสำรวจการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ ในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณ ม.4 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลับ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ ศพด.บ้านใหม่ป่าถ่อนและ ศพด. [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านสวน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเม [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 8 สาย ห [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 5 สาย ห [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า นายรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรียกประชุมหัวหน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กงไกรลาศ สัมมนาออนไลน์ ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมแล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากปัญหาวาตภัย [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
 


อบต.หนองตูม ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.วังทอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.เมืองบางยม ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.เมืองบางยม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.เมืองเก่า ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/25 [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.เมืองเก่า ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า ภาคเรียนที่ 1/2 [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากน้ำ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดส [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ทุ่งยางเมือง จ้างเหมาตรวจเช็คครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลหอประชุมสำนักงาน อบต.หนองกระดิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างโครงการขุดคลองไส้ไก่บึงลำเลียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวั [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกลับ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายคันคลองวังควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัด [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานหอย จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๑๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ จ้างซ่อมรถดับเพลิง (เบอร์ ๒) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๕-๐๐๐๑ (งานป้องกันฯ) จำนวน ๓๑ [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ บฉ ๖๘๗๒ สุโขทัย (งานป้องกันฯ) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียด [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ จ้างซ่อมระบบประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลกง สำหรับเติมน้ำรถดับเพลิง (งานป้องกัน) จำนวน ๓ [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ ซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกส [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองกระจง น้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) สำหรับเครื่องตัดหญ้าตามโครงการคลองกระจงร่วมใจสุโขทัย [ 27 พ.ค. 2565 ]

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
Google Earth
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านใหม่สุขเกษม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
คำแนะนำการชำระภาษี
- ภาษีป้าย
- ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
 
Link ที่น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-635-213 ต่อ 16, 089-703-8214
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
  โทรศัพท์ : 055-635-213
  โทรสาร : 055-635-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
  จำนวนผู้เข้าชม 102,707 เริ่มนับ 4 เม.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10