หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
   
HOTNEWS
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษมเดิมเป็นตำบลเดียว
กับตำบลกกแรตเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกงไกรลาศ
โดยแยกตัวมาจากตำบลกกแรต เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2522
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นราษฏรที่อพยพ
มาจากถิ่นอื่น อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี พิจิตร
ชัยนาท นครสวรรค์ อยุธยา โดยได้ตั้งบ้านเรื่อนอยู่บริเวณ
หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และหมู่ที่ 8 ส่วนราษฏรที่เหลือ
เป็นคนถิ่นเดิม ที่มาจากตำบลกกแรต และได้ตั้งบ้านเรือน
ในบริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 จึงทำให้ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
มีภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านใหม่สุขเกษม ดำรงชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะแตงโมที่เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย
เป็นที่ยอมรับว่าแตงโมเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกร ในตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และมีการจัดงานแตงโมหวานทุกปีี
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม โดยประกาศ
กระทราวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 40 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ 187 เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ราชกิจจานุเบกษา 30 มกราคม 2539 (1827) สภาตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ประกาศ
ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ที่มาของสัญญาลักษณ์รูปจับมือกัน คือ ความรักความสามัคคี
ในหมู่บ้านและชุมชน
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงครอบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ สุขเกษม เป็นตำบลหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภอกงไกรลาศ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศไปทาง ทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) สายพิษณุโลก – สุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 20,625 ไร่)
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ จด ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ จด ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก จด ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก จด ตำบลกกแรต ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
  แผนที่
 
ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ตำบลกกแรต
ตำบลไกรนอก
อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
หมู่ 1 บ้านบึงครอบ
หมู่ 2 บ้านใหม่สุขเกษม
หมู่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม
หมู่ 4 บ้านนาแถว
หมู่ 5 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
หมู่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
หมู่ 7 บ้านหนองเงิน
หมู่ 8 บ้านจิกเอน
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
ตำบลท่าช้าง
อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,614 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,280 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41
  หญิง จำนวน 2,334 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,823 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 139.82 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านบึงครอบ 232 241 473 167
2 บ้านใหม่สุขเกษม 524 547 1,071 392
3 บ้านใหม่สุขเกษม 346 373 719 299
4 บ้านนาแถว 252 275 527 181
5 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 386 393 779 340
6 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 282 269 552 279
7 บ้านหนองเงิน 161 145 306 103
8 บ้านจิกเอน 96 91 187 62
  รวม 2,280 2,334 4,614 1,823
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
  โทรศัพท์ : 055-635-213
  โทรสาร : 055-635-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
  จำนวนผู้เข้าชม 862,910 เริ่มนับ 4 เม.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10